Alfmix Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 

1. Yleistä

Alfmix Oy (jäljempänä ”MiniMarket”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme asiakas- ja markkinointirekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä saat lähettämällä kirjallisen pyynnön osoitteeseen info@minimarket.fi.

 

2. Rekisterinpitäjä

 

Alfmix Oy

Kellokukantie 1

01300 Vantaa

puhelin: 010 501 3680

Y-tunnus: 0292577-9

 

 

3. Kenen henkilötietoja keräämme?

 

Käsittelemme Rekisterissä asiakkaidemme (jäljempänä ”Sinä”) ja asiakkaidemme edustajien (jäljempänä ”Sinä”) henkilötietoja.

 

4. Minkä tyyppisiä tietoja keräämme?

 

Keräämme seuraavia, sinua koskevia henkilötietoja:

nimi

yhteystiedot: sähköposti, puhelinnumero, osoite

edustamasi yritys

tiedot käsitellyistä tilauksista

maksutiedot

 

5. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

 

Keräämme henkilötietoja ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään, esim. asiakasyritystemme yhteyshenkilöiltä’.

 

6. Henkilötietojen käsittelyn peruste, käyttötarkoitus ja vaikutus

 

Henkiötietojesi käsittelyn peruste on olla mainittuihin käyttötarkoituksiimme perustuva oikeutettu etumme. Henkilötietojesi käsittelyn käyttötarkoituksena on olemassa olevien asiakkaidemme osalta erityisesti asiakasuhteiden hoitaminen ja ylläpito. Henkilötietoja käsitellään lisäksi tuotteidemme myyntiä ja suoramarkkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyllä voimme siis palvella asiakkaita paremmin ja kehittää tuotteitamme ja palveluitamme vastaamaan asiakkaidemme tarpeita paremmin. Henkilötietojesi käsittelyllä ei ole muita vaikutuksia.

 

 

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

 

Emme luovuta emmekä siirrä henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Ainoastaan yhteistyökumppanimme Nordea Bank, Danske Bank ja MobilePay saavat maksutapahtumiin tai toimituksiin liittyviä tietoja tapahtumista.

 

Meidän voi kuitenkin olla tarpeen jakaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

 

8. Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

 

Asiakkaidemme henkilötiedot säilytetään niin kauan, kuin asiakassuhde on voimassa ja enintään kahden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Henkilötietosi voidaan säilyttää tätäkin kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö edellyttää pidempää säilytysaikaa.

 

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit antaa meille myös kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esim. kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit, mutta sallia kirjeitse lähetettävät markkinointiviestit).

 

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

saada tieto henkilötietojesi käsittelystä

saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot

vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä

vaatia henkilötietojesi poistamista

vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme

vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille sähköpostitse osoitteeseen: info@minimarket.fi. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

 

11. Yhteydenotot

 

Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee ensisijaisesti tehdä sähköpostitse osoitteeseen: info@minimarket.fi. Voit myös ottaa meihin yhteyttä puhelimitse, henkilökohtaisesti toimipisteessämme tai kirjallisesti alla olevaa osoitteeseen:

 

Alfmix Oy / MiniMarket Express

Kellokukantie 1

01300 Vantaa

Puhelin: 010 501 3680

 

Asiakaspalvelumme palvelee arkisin klo 9.00-14.00.